0,00 zł
waluta
0

Ważna informacja dla klientów e-sklepu DocSimon

Uprzejmie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Państwa dane osobowe będziemy chronić tak, jak dotychczas, ale RODO daje Państwu nowe prawa – prawo do kwestionowania sposobu przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym) i prawo do przenoszenia danych. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych związane z usługami e-sklepu DocSimon, szczegóły dotyczące praw i możliwości oraz jak je egzekwować, znajdą Państwo na stronie www.docsimon.pl.

W związku z nowymi normami prawnymi mianowaliśmy również pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:  dpo@drmax.cz lub pocztowym: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1. Ewentualne pytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na wyżej wymienione dane kontaktowe.

Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu „Ochrona danych osobowych w e-sklepie DocSimon”, w którym zostało wyjaśnione, w jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe. Jeżeli życzą sobie Państwo usunięcia swoich danych osobowych z naszych baz, prosimy o oznajmienie nam tego drogą mailową: info@drmax.cz, telefoniczną: nr infolinii 844 909 909 (cennik według usług operatora) lub pocztową na adres: ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, a.s., Kontaktní centrum Dr.Max, Nové sady 996/25, 602 00 Brno.
 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Zgłaszanie niepożądanych objawów
© Česká lékárna Holding a.s. Wszystkie prawa zastrzeżone. v2

info  Używamy plików cookies w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie