0,00 zł
waluta
0

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


Niniejszym wyrażam zgodę, aby spółka ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, s.a., REGON 28511298, z siedzibą w: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno (dalej określana jako „administrator“), jako administrator sklepu internetowego DocSimon działającego na stronie internetowej www.docsimon.cz (dalej określany jako „e-sklep“), przetwarzała moje dane osobowe w zakresie, jaki jest konieczny do dokonywania zakupów w e-sklepie i administrowania stroną internetową www.docsimon.pl, w celu: informowania mnie przez administratora o aktualnych promocjach, przecenach i innych okazjach oraz informowania mnie o produktach i usługach. Mam świadomość, że w związku z tym administrator będzie dokonywał profilowania (zwłaszcza wykorzystując dane o moich zakupach w e-sklepie, o moich preferencjach i o sposobie, w jaki korzystam ze strony www.docsimon.cz), robiąc to w celu proponowania mi odpowiednio dobranych ofert oraz w celu zapewnienia mi komfortu użytkownika i optymalnej funkcjonalności strony internetowej.


Mam świadomość, że podawanie danych osobowych jest dobrowolne, a wyrażoną zgodę można w każdej chwili cofnąć. Oraz, że dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w wyżej wymienionym celu do czasu cofnięcia zgody przeze mnie, ale najdłużej przez 3 lata od daty ostatniej transakcji w e-sklepie. Zdaję sobie sprawę z tego, że po cofnięciu przeze mnie zgody administrator może przetwarzać moje dane osobowe w ograniczonym zakresie z powodu konieczności prawnych (ochrona praw administratora).


Mam świadomość, że przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie tej zgody. Oraz, że mam prawo zażądać od administratora dostępu do moich danych osobowych, nie wyłączając prawa do otrzymania ich kopii, wprowadzania do nich poprawek lub ich usunięcia, prawo do ograniczenia ich przetwarzania albo prawo do wyrażania zastrzeżeń przeciwko ich przetwarzaniu (włączenie z zastrzeżeniami do przesyłania informacji handlowych) i prawem do przenoszenia danych. Każde z tych praw można zrealizować pod adresem mailowym: info@drmax.cz, numerem telefonicznym 844 909 909 (cennik według usług operatora) lub pocztą skierowaną na adres siedziby administratora. Z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną można również zrezygnować w sposób proponowany w każdej poszczególnej informacji handlowej.


Podanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia wyżej wymienionego celu. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie wyrażę tej zgody lub ją wycofam, administrator nie będzie mi przesyłał informacji marketingowych. Wiem też, że wyrażenie zgody nie jest konieczne do przeprowadzenia zakupów w e-sklepie.


Mam świadomość, że moje dane osobowe mogą trafić do osób/firm realizujących moje zakupy w e-sklepie (apteki sieci Dr.Max w Republice Czeskiej, firmy zajmujące się doręczaniem przesyłek czy przeprowadzaniem płatności) oraz biorące udział w przygotowywaniu i dystrybucji materiałów marketingowych i zajmujące się obsługą technologii informatycznych i komunikacją.


Bliższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z programem, egzekwowaniu praw i podmiotach współpracujących są do dyspozycji tutaj.


Administrator mianował pełnomocnika do spraw ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: dpo@drmax.cz lub drogą pocztową kierując list na adres siedziby administratora. Istnieje też możliwość posłania skargi do urzędu nadzorującego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz).
 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Zgłaszanie niepożądanych objawów
© Česká lékárna Holding a.s. Wszystkie prawa zastrzeżone. v2

info  Używamy plików cookies w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie