0,00 zł
waluta
0

Warunki korzystania z konta klienta DocSimon

1.    Administratorem sklepu internetowego DocSimon (dalej określanego jako „e-sklep“) jest spółka ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING, s.a., REGON 28511298, z siedzibą w: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, Oddział B, akta nr 6919 (dalej określanego jako „administrator“). Dane kontaktowe administratora są następujące: 
a.    Apteka internetowa DocSimon, Krčská 1079/59, 140 00 Praha 4;
b.    info@docsimon.pl.


2.    Klient ma możliwość zarejestrowania się w sklepie internetowym i utworzenia konta klienta, z którego może korzystać w celu ułatwienia zamawiania towarów w sklepie internetowym (zapamiętywanie przez system danych kontaktowych i adresowych) i w którym ma do dyspozycji zestawienia swoich zakupów dokonanych poprzez sklep internetowy (dalej określane jako „konto“).


3.    Aby założyć konto jest konieczne:
a.    wypełnienie wszystkich pól obowiązkowych w formularzu rejestracyjnym;
b.    wyrażenie zgody na te warunki; i
c.    wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (łącznie z przesyłaniem newslettera i profilowaniem klienta) .


4.    Założenie konta jest dobrowolne, a klient może dokonywać zakupów w sklepie internetowym również nie zakładając konta.
5.    Logowanie się na konto jest zabezpieczone hasłem, które klient wybiera sobie podczas rejestracji, przy czym obowiązkiem klienta jest wybranie odpowiednio skomplikowanego hasła.
6.    Klient przyjmuje do wiadomości, że konto nie musi być dostępne bez przerwy.
7.    Klient powinien podczas rejestracji wpisać wszystkie dane w sposób właściwy, pełny i zgodny z prawdą. Klient ma obowiązek aktualizowania danych zapisanych w koncie w przypadku ich zmiany.
8.    Klient może zawsze zażądać od administratora likwidacji konta wykorzystując do tego wyżej wymienione dane kontaktowe.


9.    Administrator ma prawo likwidacji konta każdego klienta, i to bez podania powodu, a szczególnie w przypadku, jeśli:
a.    klient podczas rejestracji poda niewłaściwe lub nieprawdziwe dane;
b.    klient odwoła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
c.    klient nie zaloguje się na swoje konto przez ponad 3 lata;
d.    dojdzie do wykorzystania konta w celach nieodpowiadających jego przeznaczeniu;
e.    zostanie stwierdzone dublowanie się kont; lub
f.    klient w jakiś sposób złamie wyżej podane warunki.


10.    Treść Warunków korzystania z konta klienta DocSimon administrator może zmieniać lub uzupełniać.

Warunki korzystania z konta klienta DocSimon obowiązują od 25. 5. 2018.


 

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, www.sukl.cz

Zgłaszanie niepożądanych objawów
© Česká lékárna Holding a.s. Wszystkie prawa zastrzeżone. v2

info  Używamy plików cookies w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się na ich użycie